2017

2017 Napajedla město na řece / 1997 Morava řeka ve městě

Tématem letní výstavy v roce 2017 bylo 20. výročí velké povodně na řece Moravě. Připomenuta byla nejen hrozivá realita léta roku 1997, ale i její odraz do dvou příštích desetiletí. Během nich se následky podvodně nejen odstranily, vznikla mnohá opatření proti podobné budoucnosti, ale v mnoha případech došlo i ke zvelebení města. Připomenutí událostí a navazujících aktivit by mělo posílit sebevědomí občanů města i jeho návštěvníků doložením faktu, že lidská sounáležitost vede k pozitivní realitě. Vzhledem k neoddělitelné symbióze města a řeky jsme si prostřednictvím výstavy mohli uvědomit, jak negativní tak i pozitivní roviny soužití obyvatel města s řekou i její vliv na tvář města. Výstava byla rozdělena do dvou částí: outdoorové: obrazovému vzpomínání na město v roce 1997 a rokům následujícím, a výstavu v galerii Muzea Napajedla, zaměřenou na emotivní stránky onoho nešťastného léta. Výstavu připravil Ing. arch. Michael Klang, CSc.

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Marian Vaňáč 

 

 

Jaroslav Prokop - Vladimír Mišík a dvaapadesát hudebníků / 24. 5. - 18. 6. 2017 

Vladimír Mišík a dvaapadesát hudebníků je název nového výstavního souboru, který vznikl propojením dvou fotografických cyklů Jaroslava Prokopa. První z nich se jmenuje Muzikanti a byl poprvé představen v roce 2013 v pražském Kongresovém centru Národní banky. Sestává z menších, klasicky adjustovaných portrétních fotografií protagonistů tuzemské rockové komunity. Druhý soubor tvoří černobílé velkoformátové fotografie z cyklu Vladimír LXX Mišík, který do poloviny května roku 2017 hostila galerie Kampus. Nově spojené kolekce fotografií jsou Prokopovou poctou a gratulací k významnému životnímu jubileu přítele, muzikanta a zpěváka, jedné z legend tuzemské rockové hudby. 

Doc. MgA Jaroslav Prokop (1950) je absolventem Ateliéru fotografie na pražské FAMU. Výrazně na sebe upozornil už během studií fotografiemi místních neestrádních hudebníků. Jeho rozsáhlý archiv je mapou tuzemské potlačované hudby sedmdesátých a osmdesátých let, v nichž je jeho činnost výrazně spjata s legendárním Junior klubem Na Chmelnici. Od druhé poloviny sedmdesátých let se jeho snímky začaly objevovat na obalech hudebních nosičů, které se podařilo protlačit hustým sítem cenzury. Prokop se prosadil také jako vyhledávaný divadelní fotograf a portrétista. Svoje práce vystavoval mnohokrát, jak na samostatných, tak na společných výstavách doma i v zahraničí. Od roku 1999 působí jako vedoucí ateliéru Reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

Fotoreportáž z vernisáže

 Foto: Pavel Ligr 

 

Slavní tvůrci moderní architektury Zlínského kraje / 27. 4. - 21. 5. 2017

Výstava představila na více jak 50 výstavních panelech bohaté dědictví moderní architektury 20. století ve městech a regionech města Zlína a dalších míst Zlínského kraje, jak nám je zanechali architekti Jan Kotěra, František Lydie Gahura, Vladimír Karfík, Miroslav Lorenc a Jiří Voženílek. Výběr jmen tvůrců moderní architektury Zlínského kraje pro výstavu není náhodný. U vybraných tvůrců vzpomíná v loňském roce 2016 významná polokulatá, respektive kulatá životní výročí. Shodou okolností tato životní výročí utvořila pětici architektů, kteří patří k nejvýraznějším osobnostem moderní architektury Zlínského kraje i československé architektury 20. století. Z bohaté tvorby těchto vynikajících architektů jsme na výstavě viděli nejen symbolickou „21“ Vladimíra Karfíka, zlínskou radnici nebo památník Tomáše Bati Františka Lydie Gahury, či první domy a regulační plán Jana Kotěry, Společenský dům v Otrokovicích, Lorencovy stavby v Napajedlích a Holešově, Voženílkův Kolektivní dům ve Zlíně, ale také kostel a kapli v Míškovicích a na Kudlově a mnohé další. Výstavu připravil FOIBOS BOOKS s.r.o., ve spolupráci se statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, městem Otrokovice, městem Napajedla, městem Holešov a obcí Míškovice u Holešova.

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla 

 

Eva Prokopcová - Išková / Obrazy // 23. 3. - 23. 4. 2017

Ve výstavním sále muzea se uskutečnila výstava obrazů originální výtvarnice Evy Prokopcové Iškové z Českých Budějovic. Eva Prokopcová studovala Střední kamenicko-sochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší, architekturu na ČVUT v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Jana Smetany, kterou absolvovala v roce 1983. Výstava představila průřez celoživotním malířským dílem autorky, typickým pro svůj senzitivní a niterně jedinečný odraz jejího složitého života. I přes velký počet vystavených obrazů, který výstava nabízí, jde o zlomek celoživotní výpovědi autorky. Tato jihočeská malířka, absolvovala okolo tří desítek samostatných výstav a její díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha významných galerií včetně Národní galerie. Výstava Evy Prokopcové Iškové v Napajedlích byůa nepochybně mimořádnou příležitostí pro nezapomenutelný zážitek z poetické komunikace barvou. Kurátorem výstavy byl Ing. arch. Michael Klang, CSc.

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Pavel Ligr 

Studentský plakát / 23. 2. - 19. 3. 2017 

Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší součástí fakulty. Byl založen již v roce 1996 na tehdejším Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací. Výstava plakátů představila výběr z tvorby studentů u příležitosti dvacetiletého výročí, který v loňském roce ateliér oslavil. Většina vystavených prací vznikla v souvislosti s výzvami do národních i mezinárodních soutěží. Plakáty představily širokou škálu témat, stylů a školních cvičení, kterými se studenti měli možnost věnovat. Vedle plakátů ryze typografických, sociálně apelačních, divadelních a filmových je zde zastoupena také reklamní a volná tvorba. Součástí výstavy byla i celá řada plakátů, které vznikaly během workshopů s polskými pedagogy ve Zlíně, s nimiž ateliér dlouhodobě spolupracuje. Stejně je tomu tak i v případě doprovodné a pro grafické designéry důležité výuky v předmětu Písmo a typografie, kde vznikají typografické, kreslené i kaligrafické plakáty.  Kurátory výstavy byli: vedoucí Ateliéru grafického designu Rostislav Illík a umělec Radek Petříček. 

Fotoreportáž z vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla 

Krajina starých sídel / 12. 1. - 12. 2. 2017 

Putovní výstava Vědecké knihovny v Olomouci "Krajina starých sídel" přinesla výběr vedut významných míst Moravy a Slezska z dílny „otce rakouské litografie“ Friedricha Adolfa Kunikeho. Litografie pocházejí z cyklu, který vycházel v letech 1833–1835 a obsáhl přibližně dvě stě míst z oblasti Čech, Moravy a Slezska. Ve výstavním sále Muzea Napajedla se tak představil jeden z prvních ucelených souborů vyobrazení z českých zemí vydávaných tiskem. Vernisáž výstavy se konal ve čtvrtek 12. ledna v 19 hodin za účasti Mgr. Lubomíra Novotného, který výstavu uvedl. 

Na výstavě byly k vidění reprodukce z alba, které si nechala sestavit a svázat hrabata ze Žerotína. Album obsahuje pouze listy vztahující se k Moravě a Slezsku, které nesou typické znaky Kunikeho dílny. Uplatňuje se na nich tehdy oblíbená idylická krajina s umně vypracovanou kompozicí, ústředním motivem a stafáží v podobě obrazů ze života venkovanů i panstva. Veduty zachycují například Bouzov, Buchlov, lázně v Jeseníku, Hukvaldy, propast Macochu, Ostravu, Pernštejn, Napajedla i Kroměříž.

Fotoreportáž z vernisáže

 

Foto: Klub kultury Napajedla  

 

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2017 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate