2015

Napajedelské Vánoce / 3.12.2015 – 10.1.2016

Vernisáž výstavy tradičních Vánoc na Slovácku, složené z velké části ze soukromých sbírek a darů občanů Napajedel, proběhla ve čtvrtek 3. 12 v 19 hodin. Sál Muzea Napajedla se proměnil v jizbu, kuchyň a hospodářskou část v období Vánoc, tak, jak to vypadalo v Napajedlích ve 20. až 50. letech 20. století. Součástí vernisáže bylo vystoupení souborů Radovan a Radovánek. Výstava bude pokračovat do 10. 1. 2016.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Marian Vaňáč

IV. Napajedelský salón / 22. 10. - 29. 11.

Výstava se snaží prezentovat aktuální formy umění často ve velice symbolistní poloze, ale i postoje, myšlenky, které jsou ztvárněny velkou škálou médií – od tradičních jako je malba, kresba, grafika, fotografie či socha až k inovacím salonu - knižní, typografické a audio-vizuální instalace. Vybráno bylo čtrnáct autorů z Napajedel a blízkého okolí, kteří jsou úzce spjati s tímto městem či Základní uměleckou školou: Jiří Baštýř, Barbora Cekotová, Renata Cziroková, Tomáš Hrdina, Dagmar Jahodová, Alois Juřena, Lubomír Kuča/DEAFMESSANGER, Martina Lišková, Kamil Mikel, Hana Kalivodová-Němcová, Radek Petříček, Kristýna Petříčková, Emil Sláma, Renáta Vránová.

Fotoreportáž vernisáže

 Foto: Klub kultury Napajedla

Napajedla na mapách / 24. 9. - 18. 10.

Unikátní výstava, která přiblížila Napajedla na mapách v historii i současnosti od 24. 9. do 18. 10. 2015. Výstavu připravilo Muzeum Napajedla ve spolupráci s Ing. Karlem Kysilkou a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním v Praze. Touto výstavou muzeum přiblížilo návštěvníkům ve zkratce dějiny Napajedel až do současnosti tak, jak se promítly na mapách nejrůznějších měřítek a nejrůznějšího zaměření. Ke zhlédnutí byly například: nejstarší zobrazení města na tzv. Fabriciově mapě Moravy z r. 1569, dvě vydání Komenského mapy Moravy z 17. století, výřezy nejstarších map vojenského mapování a podrobná katastrální mapa Napajedel z roku 1839. Výstavu doplnily mimo jiné mapy z 19. a 20. století a také výběr atlasů ze soukromé sbírky pana Kysilky. Součástí výstavy byl také prodejní katalog s náhledy jednotlivých map a podrobnými informacemi - ve výstavním sále katalog sloužil zdarma jako průvodce výstavou.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla

Jan Gemrot a Petr Holub: Figure-Activ / 3. 9. - 20. 9.

Muzeum Napajedla uspořádalo společnou výstavu dvou významných mladých umělců - malíře Jana Gemrota a sochaře Petra Holuba. Vernisáže se zúčastnil sochař Petr Holub.

Foto: Klub kultury Napajedla

Loutky a Napajedla / 2. 7. - 30. 8.

Po celé letní prázdniny mohli malí i velcí návštěvníci muzea navštívit výstavu Loutky a Napajedla, která byla uspořádána k 110. výročí loutkového souboru Klubíčko. 
Formou několika miniscén si návštěvníci prohlédli originály loutek přímo v jejich pohádkovém prostředí a také putovní scénu loutkového divadla. Na projekcích zhlédli fotografie a videa spolkového života, dokumenty mapující dlouhou a bohatou historii loutkového souboru a originální návrhy loutkových scén. 
Každou neděli probíhal workshop pro děti. Zkušení loutkoví vodiči učili malé návštěvníky, jak správně s loutkami pohybovat a hrát loutkové divadlo. Výstavu Loutky a Napajedla připravilo Muzeum Napajedla s loutkovým souborem Klubíčko. Prostorového a výtvarného řešení se ujal Ing. arch. Michael Klang.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Marian Vaňáč

Tereza z Davle: Grandhotel / 4. - 28. 6.

Výstava černobílých ženských aktů a portrétů, které vznikly v prostorách starého secesního hotelu Evropa.
Tereza z Davle, autorka tvořící pod tajemným pseudonymem, nepotřebuje k prezentaci svých tvůrčích kvalit konkrétní jméno ani číslo v telefonním seznamu. Její černobílé umění dokáže mluvit samo za sebe, a to z plných plic. Její fotografie jsou nezaměnitelné, přímočaré, přirozené, tajemné, erotické. Její akty jsou smyslné i romantické. Cílem není dokonalost. Cílem je svoboda. V pátek 12. 6. se uskutečnil fotografický workshop.

Fotoreportáž vernisáže

Fotoreportáž workshopu

Foto: Klub kultury Napajedla

Obrana hranic Československa v letech 1918-1919 / 21. - 31. 5.

Putovní výstava Československé obce legionářské. V den vernisáže proběhla také zajímavá přednáška Mgr. J. Hermana o generálu J. Šnejdárkovi, napajedelském rodáku, který sehrál významnou roli v těchto bojích. Na Slovensku bojovali i další napajedelští legionáři, z nichž některé z nich jsme představili v medailoncích na projekcích a vystavením předmětů ze sbírek Muzea Napajedla, které souvisí s legionářským tématem. Vernisáže se zúčastnila také jednotka ČSOL Valtice.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla

Napajedelské mosty / 30. 4. - 17. 5.

Výstava byla pořádána k 70. výročí zbourání železného mostu u Fatry. Dne 2. května 1945 byl německými vojáky most zničen – zaminován a vyhozen do povětří. Součástí výstavy bylo krátké video zachycující Napajedelské mosty při plavbě Baťovým kanálem, dobové fotografie železného mostu, Chmelnické lávky, železničního mostu, silničního mostu a mostů prozatímních. Dále byly promítány dokumenty týkající se stavby mostu, jeho oprav a náhrad škod po jeho zbourání. Při zahájení výstavy proběhlo vyhlášení vítězů dětské soutěže na téma: Jak by mohl vypadat nový most. Vítězné obrázky byly vystaveny. Autorka prostorového řešení byla Michaela Cejnarová, studentka Prostorové Tvorby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Marian Vaňáč

 

110 let včelařství v Napajedlích / 2. 4. - 26. 4.

V druhé polovině 19. století nastal v moravských zemích velký rozvoj včelařství. V Napajedlích a širokém okolí se čím dál více lidí začalo zabývat touto ušlechtilou činností. V roce 1905 byla povolena Zemským ústředním spolkem včelařským pro Markrabství Moravské činnost Včelařského spolku v Napajedlích. 110 let poté jsme pro širokou veřejnost připravili výstavu, která zavedla návštěvníky do dávné i nedávné minulosti napajedelského včelařství. Nad výstavou převzala záštitu starostka města Napajedla paní Irena Brabcová. Výstavu finančně podpořili město Napajedla a obce, na jejichž katastrálním území včelařská organizace působí (Žlutava, Pohořelice, Nová Dědina, Halenkovice, Oldřichovice, Spytihněv, Komárov).

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla

 

Bible včera, dnes a zítra / 26. 3. - 5. 4.

Unikátní putovní výstava se konala netradičně v Klášterní kapli. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si více jak 300 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v bezmála 80 jazycích včetně češtiny. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 byly k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře a mnoho dalšího. Součástí výstavy byl také ruční přepis Bible a možnost zapojit se do zajímavé biblické soutěže.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla

 

Nulla dies sine linea - Ani den bez čárky / 5. 3. - 29. 3.

Název výstavy symbolicky uvozoval expozici figurálních kresebných prací studentů Fakulty multimediální komunikace, vytvořených pod vedením MgA. Radka Petříčka, Phd. V rámci vernisáže výstavy 5. 3. se uskutečnila módní přehlídka z prací studentů 1. a 2. ročníku Ateliéru design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením MgA. Kristýny Petříčkové. Díla studentů aDo, reagují na aktuální trendy v módním průmyslu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Velký důraz je při tvorbě kladen na rozvoj konceptuální tvořivosti a originality. Výsledkem je oděv v jeho výtvarné, ale i komerční poloze.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Pavel Ligr

 

Kľaku a Ostrému Grúni Napajedla / 5. 2. - 1. 3.

Výstava připomněla silné přátelské vazby mezi Napajedly a dvěma slovenskými obcemi. Dne 21. 1. 1945 byly vypáleny a vyvražděny obce Kľak a Ostrý Grúň německou jednotkou Edelweiss. Přátelství mezi obcemi vzniklo v podzimních měsících roku 1945, kdy občané Napajedel vyjeli pomoci postiženým slovenským obcím. Tyto vazby trvají dodnes. Součástí výstavy byly také externí panely před radnicí.

Výstavu, která byla připomínkou dlouholeté družby, navštívili také občané obcí Kľak a Ostrý Grúň při příležitosti setkání partnerských obcí v Napajedlích 1. 3. 2015.

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Marian Vaňáč

 

Jaroslav Kovanda: obrazy, sochy, texty / 8. 1. - 1. 2.

Na výstavě Jaroslava Kovandy byla k vidění jeho tvorba z doby nedávné – obrazy, sochy, ale i texty. Jaroslav Kovanda se totiž kromě kresby, malby a sochařství věnuje i próze, publicistice a typografické práci.  Vernisáž doprovodila kapela Ležérně a vleže. 29. 1. se navíc konala také komentovaná prohlídka výstavy a autorské čtení z rukopisu Kufr z pískovce, respektive z knihy Gumový betlém. V průběhu výstavy si mohli návštěvníci zakoupit publikace Jaroslava Kovandy - S jazykem od inkoustu, Pulec šavlozubý, Nejaký Jura Vičík a Gumový betlém. 

Fotoreportáž vernisáže

Foto: Klub kultury Napajedla

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate