2019

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA

#Fashion #Design #Zlín 28.11. 2019 - 16.2. 2020 - prezentace ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Výstava #Fashion #Design #Zlín představuje výběr aktuální tvorby studentských prací mladé generace návrhářů. Ateliér Design oděvu ve své rámcové koncepci klade důraz jak na kreativitu a schopnost inovativních řešení oděvu, tak také na vysokou kvalitu jeho vypracování a znalost technologie. V návaznosti na uplatnění absolventů je v rámci specializačních předmětů na ateliéru Design oděvu rozvíjena a podporována aktivní spolupráce s praxí. Výběr prací tak demonstruje nejen současnou tvorbu studentů, kteří získali mezinárodní uznání či ocenění s mezinárodním ohlasem, ale dále budou představeny například taktéž oděvní modely prezentované na významných módních akcích či práce studentů vzniklých v kooperaci s oděvními firmami, u kterých se studenti významným dílem podíleli na vývoji nových produktů určených pro sériovou výrobu.
Pojetí instalace výstavy pak návštěvníka přenese nejenom do atmosféry stage módní přehlídky, ale taktéž do pracovní „laboratoře“ designera a poodhalí tak proces samotné tvorby.

http://napajedla.cz/galerie/1066/5F8A0690.JPG

Fotogalerie zde

Reportáž TVS Napajedla zde

 

PŘEDCHOZÍ VÝSTAVY

Nezapomeňme! 30 let svobody v Napajedlích 17.10. - 24.11. 2019

30 let staré události, které lidem po dlouhých desetiletích totality přinesly svobodu, představuje putovní výstava s titulem Nezapomeňme.

Hlavní část výstavy tvoří příběhy pamětníků. Jedním z nich je dnes 78letý Jaroslav Toufar, tehdy vývojový pracovník Fatry. „V úterý 21. listopadu byli do Prahy povoláni milicionáři. I kolegové z Fatry začali nabíjet samopaly. Šla z toho hrůza,“ vzpomíná. Když se v továrně chtěly ujmout „dělání“ revoluce komunistické kádry, vylezl na traktorovou vlečku a připomněl kolegům, co jsou zač. Sklidil aplaus a Fatru pak 15 let řídil. Pod heslem Nezapomeňme se konají letos na podzim celorepublikové oslavy 30. výročí pádu komunistického režimu. Oslavy pod heslem Nezapomeňme připravuje Post Bellum, organizace, která od roku 2001 sbírá příběhy pamětníků 20. století.

http://napajedla.cz/galerie/1056/N28A3175.jpg

Fotogalerie zde

 

Jiří Kaifosz - Sochy obrazy 5.9. - 13.10. 2019

Akademický sochař, malíř a restaurátor Jiří Kaifosz vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Svá díla vystavoval na mnoha místech u nás i v zahraničí. Do povědomí širší veřejnosti se zapsal vystavením satirické série 101 francouzských buldočků instalovaných do podoby a barev české vlajky.

Fotogalerie zde

Reportáž TVS Napajedla zde

Reportáž Rudolf Kudrnáček: zde

 

malíř, Miroslav Polcer, Malíř 27.6 - 25.8. 2019

Výstava nabídla tisíce motivů primárně vázaných k malířově milované moravské krajině okolí Velkého Ořechova, ale překvapivě i zajímavé kolekce z Bretaně, Benátek, Alp.

Fotogalerie zde 

Reportáž TVS Napajedla zde

 

Absolventská výstava žáků výtvarného a grafického oboru ZUŠ 30.5. - 23.6. 2019

Absolventská výstava uzavírá studium I. stupně na ZUŠ. Žáci zde demonstrují úroveň znalostí a dovedností získaných během přípravného ročníku a následujících sedmi let vzdělávání. Na téma, které si zvolí, technikou, která je jim blízká, vytvoří grafická díla, malbu, kresbu, keramiku a jiné umělecké objekty. Dokumentují tak rozvoj svého vnímání, představivosti, výtvarného myšlení estetického cítění a tvořivosti, to vše pod odborným vedením svých pedagogů.

Fotogalerie zde

 

Zbraně a zbroj od starověku po současnost 28.3. - 26.5. 2019

Výstava nesla titul: Z deníku válečníka aneb zbraně a zbroj od starověku po současnost. Slavnostní zahájení vernisáže proběhlo ve čtvrtek 28. 3. v 19.00 ve výstavním sále Muzeum Napajedla. Výstava ze sbírek nadšenců do vojenské historie představila ukázky zbraní a zbroje z různých epoch. Kolekce Petra Čimbury, vedoucího skupiny historického šermu Burgmistři, zahrnovala repliky antických zbraní, výbavu středověkých rytířů, zbraně renesanční i první palné zbraně. Sbírka Evžena Petříka, člena Československé obce legionářské, jednoty Kroměříž, se soustředila na období novověké, od napolenských válek až po zbraně obou válek světových. Výstavu doplnila kolekce fotografií Michala Žíly zachycující oživené historické okamžiky. Kromě originálních zbraní a doplňků byly k vidění repliky, které si návštěvníci mohli vyzkoušet a osahat. K výstavě byl dále připraven speciální doprovodný program při již tradiční Muzejní noci v pátek 24. 5. – letos propojené také s Nocí kostelů. 

Fotogalerie: zde

Reportáž TVS Napajedla: zde

 

Zmatené peníze 21.2. - 24. 3. 2019

Muzeum Napajedla slavnostně představí výstavu: Zmatené peníze z dílny Regionálního muzea v Litomyšli.Interaktivní numizmatická výstava se věnuje platidlům států vznikajících po první světové válce a zejména zmatkům a kuriozitám, které tato doba přinesla. Návštěvníci se mohou seznámit s více než 250 papírovými platidly různého druhu i s tématy, která na ně byla tištěna. Součástí výstavy bude bohatý doprovodný program, který umožní vytvořit si vlastní měnu, vyzkoušet si skládačky a kostýmy nebo si zahrát tematické společenské hry.

Fotogalerie: zde

Reportáž TVS Napajedla: zde

 

Výstava pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště  17.1. - 17.2. 2019

Jedná se o první z akcí, kterými si Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti připomíná své významné jubileum: 80. výročí založení školy.

Na výstavě se představilo celkem šestnáct výtvarníků, kteří v současné době na škole vyučují. K vidění je malba, grafika, plastika, fotografie, keramika, kombinované techniky a další.

Instalace nemá společné téma, jejím posláním je upozornit prostřednictvím zajímavých autorů na tendence a jevy ve světě výtvarného umění.

Vystavují: Lubomír Ančinec, Marie Borošová, Vilém Čech, Dagmar Jahodová, Jitka Langerová, Miroslav Malina, Kamil Mikel, František Petrák, Klára Roche Popelka, Jan Pospíšil, Niké Silná, Jaroslava Slívová, Jana Smahelová, Rostislav Štefánek, Zdeněk Tománek a Vladimír Zálešák.

Fotogalerie: zde

Reportáž TVS Napajedla: zde

 

 

 

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate