Průmysl a řemesla

Víte, že ...

- v první polovině 19. století zažilo město průmyslový rozvoj díky hraběti Jiřímu ze Stockau (výstavba cukrovaru a cihelny, modernizace pivovaru, výrobna sýrů)?

- roku 1900 byla založena firma Bratři Paříkové, továrna na hospodářské stroje, která ve 20. letech 20. století byla jedním z nejvýznamnějších výrobních podniků na střední a jižní Moravě?

- v roce 1946 byl závod Bratří Paříkové Napajedla znárodněn a přejmenován na Agrostroj, závody na hospodářské stroje, n. p., Brandýs nad Labem, závod Slavia Napajedla s výrobním programem naftových motorů a zanikl koncem 90. let 20.století?

- Tomáš Baťa chtěl původně založit továrnu na obuv v Napajedlích pro jejich výhodnou zeměpisnou polohu, ale městská rada návrh zamítla?

- Fatra a.s. byla založena v roce 1935 koncernem Baťa jako továrna na výrobu plynových masek, ochranných oděvů a výrobků z pryže na místě bývalého cukrovaru z podnětu Ministerstva obrany?

- v roce 1940 začala Fatra vyrábět a zpracovávat plasty?

- pro společnost Fatra a.s. navrhli designéři Libuše Niklová a Alfréf Klug sérii plastových zvířátek pro děti a část této série je zase součástí výrobního programu podniku?

- za prací denně dojíždí 35 % práceschopných obyvatel Napajedel?

- město má tři průmyslové zóny: areál Fatry, areál Slavie a Průmyslovou zónu Sever v lokalitě Padělky?

- v současné době je nejdůležitějším výrobním podnikem v Napajedlích Fatra Napajedla a.s. (výroba a zpracování plastů)?

- v Napajedlích se vyrábí ultralehká letadla?


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate