Vzdělávací instituce

Víte, že ...

 - v Napajedlích existovala školní budova již v 17. století?

- v letech 1739 – 1765 působil v Napajedlích jako učitel Jan Tomáš Kuzník, rektor, varhaník, lidový básník a autor písně Za horama svítá?

- roku 1858 byla otevřena nová školní budova a v roce 1866 byl zrušen hraběcí patronát nad školou, která se tak stala školou obecnou?

- budovu kláštera v Komenského ulici založil a provozoval (1874 – 1948) řád Milosrdných sester sv. Kříže?

- klášter po celou dobu sloužil vzdělávacím účelům: působily zde např. Vychovávací ústav Ludmila, Odborná škola pro dívčí povolání, Střední odborné učiliště - největší v tehdejším okrese Gottwaldov, mateřská   škola a dnes Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného?

- Napajedla jsou sídlem školního obvodu pro město Napajedla a obce Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava?

- v Napajedlích je mateřská škola s vlastním bazénem a saunou a dvě základní školy?

- ve městě funguje Dům dětí a mládeže Matýsek, který zabezpečuje volnočasové aktivity pro školní děti a mládež?


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate