Egyptologie

Vernisáž výstavy EGYPTOLOGIE - ÚSPĚCHY ČESKÉ VĚDY OBJEKTIVEM MARTINA FROUZE proběhla 6. 3. a výstava trvala do 10. 4. 2014. Úvodní slovo pronesla Mgr. Veronika Dulíková z Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze. Výstava představila soubor velkoplošných fotografií Martina Frouze, zachycujících české egyptology při archeologických výzkumech v Abúsíru. Výstavu doplnila projekce dalších fotografií, mapa severovýchodního Egypta, časová přímka s nejdůležitějšími událostmi z dějin starověkého Egypta a archeologickými nálezy i 3D vizualizace královských pyramidových komplexů v Abúsíru. Dále pak sádrové otisky částí reliéfní výzdoby Meriherišefovy hrobky či běžné pracovní pomůcky egyptského kopáče – motyka a košík.

Foto: Kateřina Barešová


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate