Kalendář akcí

malíř Miroslav Polcer, Malíř

Přidat událost do kalendáře

Neděle, 25.08.2019 / 14:00 / Muzeum Napajedla

http://napajedla.cz/galerie/60/polcer.jpg

http://napajedla.cz/galerie/386/20190604085308_00002.jpg http://napajedla.cz/galerie/386/20190604085308_00004.jpg http://napajedla.cz/galerie/386/20190604085308_00005.jpg


malíř Miroslav Polcer, Malíř

„Podobně jako vymírají různé druhy rostlin a živočichů, mizí z našeho životního prostoru i spontánní schopnost se radovat z krásy, kterou nám naše prostředí poskytuje, a ještě víc vůle a schopnost radost z té krásy uchovat a předat jiným.“

Technická doba snadného záznamu reality – miliardy zastavených obrazů světa denně prostřednictvím mobilních sítí - staví touhu zachytit obraz léta vypracovávanou schopností synchronizace očí a rukou do téměř shovívavé soustrasti.

Miroslav Polcer je nepochybně jeden z posledních mohykánů, kteří jakýmkoli prostředkem, jakoukoli technikou, v jakoukoli roční dobu, musí kreslit, musí malovat. Zatím za sebou nemá zázemí, galerie, obsáhlé seznamy výstav ani rekordní ceny z aukcí. Má za „malíř Miroslav Polcer, Malíř“ Letní výstava sebou ovšem tisíce motivů primárně vázaných ke své milované moravské krajině okolí Velkého Ořechova, ale překvapivě i zajímavé kolekce z Bretaně, Benátek, Alp.

Miroslav Polcer je samouk, Miroslav Polcer se s přibývající zkušeností věku stává vlastníkem rozeznatelného stylu. Bude to nepochybně právě tato skutečnost, která dříve nebo později povede k jisté paralele s monumenty moravského malování (Úprky, Žáka, Peňáz).
Podobně jako u nich budou totiž Polcerovy obrazy vyvolávat bezvýhradně pozitivní pocity a radost. Nemůže tomu být jinak, každá kresba, každý obraz nebo jeho kopie vznikají z bytostného nadšení bez nároku na cokoli, a to je nepochybně to, oč tu běží čím dál tím míň. Da capo al Fine.

Kurátor výstavy:doc. Ing. arch. Michael Klang, CSc.→ Slavnostní zahájení vernisáží proběhne ve čtvrtek 27. 6. v 19.00 ve výstavním sále Muzea Napajedla
→ V průběhu vernisáže jsou všechny stálé expozice Muzea Napajedla přístupné ZDARMA !
→ Výstava bude trvat od 27. 6. - 1. 9.


http://napajedla.cz/galerie/386/1%20(4).jpg  http://napajedla.cz/galerie/386/3%20(4).jpg

http://napajedla.cz/galerie/386/2%20(3).jpg


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate