Kalendář akcí

Zmatené peníze pomalu končí

Pondělí, 18.03.2019 / Autor: Infocentrum

Výstavní program v roce jubilea SUPŠ

Pondělí, 18.02.2019 / Autor: Renáta Vránová

Výtvarné kurzy pro veřejnost

Úterý, 15.01.2019 / Autor: Renáta Vránová

Program

Zmatené peníze

Neděle, 24.03.2019 / 14:00 / Muzeum Napajedla

Z deníku válečníka

Čtvrtek, 28.03.2019 / 19:00 / Muzeum Napajedla

Z deníku válečníka

Neděle, 31.03.2019 / 14:00 / Muzeum Napajedla
Mapa

Mapa města

Kontakt

Muzeum Napajedla
Komenského 304
763 61 Napajedla


Kontaktní formulář

Označením příslušného pole vyjadřujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Klub kultury Napajedla p. o., IČ 70286736, se sídlem Komenského 304, 763 61 Napajedla (dále jen "Klub kultury Napajedla"), zpracovával Vaše osobní údaje shora uvedené za účelem přiměřené komunikace přímo související s Vaším dotazem či zprávou a jejího uchování po dobu vyřízení Vašeho dotazu. Po naplnění tohoto účelu budou Vaše osobní údaje odstraněny. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla správce, osobně v sídle správce, na jeho e-mail klub.kultury@napajedla.cz, nebo jiným zvoleným prokazatelným způsobem. Účinky odvolání souhlasu nastávají rovněž doručením odvolání souhlasu pověřenci, kterého správce jmenoval, a to kterýmkoliv z uvedených způsobů. V takovém případě správce neprodleně přeruší zpracování a Vaše osobní údaje odstraní. Podrobné informace ve vztahu ke zpracování osobních údajů naleznete zde .

© 2019 Muzeum Napajedla
Realizace rotate Rotate