Menu
Muzeum Napajedla
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Muzejní klub


Pokud by se pak někdo chtěl zapojit aktivně do dění muzea, bude srdečně vítán v Muzejním klubu. Ten je založený na ryze dobrovolné činnosti, a tak záleží jen na jeho dovednostech a chuti. Práce v Muzejním klubu spočívá např. v zachycování vzpomínek starších spoluobčanů, společném zpracovávání různých témat z napajedelské historie, ale i aktivním zapojení přímo do činnosti muzea při přípravě výstav. Přijďte tedy mezi nás!

V roce 1992 vznikl Muzejní klub, jehož členové kromě toho, že se snažili zachytit vzpomínky pamětníků, připravovali podmínky pro zřízení muzea, které bylo znovu otevřeno díky podpoře města Napajedla v srpnu roku 2000.

Muzejní klub pracuje nyní jako volná součást Muzea Napajedla. Jde o dobrovolné seskupení občanů, kteří mají blízký vztah k historii města, ve kterém žijí. Tudíž i veškeré jeho aktivity jsou ryze dobrovolné. Členství není podmíněno žádným finančním příspěvkem. Členové spolku se setkávají 3–6 krát ročně.

Cílem činnosti je průběžně mapovat historii města a zaznamenávat vzpomínky pamětníků na události a život ve městě. Členové spolku se podílí na shromažďování dokumentů, fotografií, tiskovin a předmětů od občanů pro sbírkový fond muzea. Dále navštěvují zejména akce pořádané muzeem a pietní akty organizované městem a Klubem kultury Napajedla.

Spolek pokračuje v tradicích předcházejících spolků, které se zabývaly historií města. Ve třicátých letech to byl Musejní a archeologický spolek, v devadesátých letech Klub přátel Napajedel.

Muzejní klub nedisponuje žádným majetkem, ani finančními prostředky. Spolek je pouze podporován Klubem kultury Napajedla.

V současné době pracuje v klubu 17 členů a je otevřen všem aktivním zájemcům o historii z řad občanů. Předsedkyní spolku Věra Holubová.

NáměstíPůvodní budova muzea na náměstí  (Musejní a archeologický spolek)

Pro zvětšení klikni na obrázek