Menu
Muzeum Napajedla
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Navštivte nás


Klášter


Muzeum Napajedla sídlí v budově Nového Kláštera. Malé návštěvníky láká především na stálou expozici Hřiště hraček. Dospělí se ve stálých expozicích dozví nejen spoustu zajímavých informací o historii města, ale také o průmyslových podnicích Fatra a Slavia bratří Paříků, které výrazně ovlivnily jeho podobu. Krátkodobé výstavy se konají v moderním audiovizuálním sálu.

Areál Muzea Napajedla je plně bezbariérově přístupný z nádvoří Nového Kláštera. Disponuje parkovacími místy pro osoby s omezenou pohyblivostí i stojany pro jízdní kola.
Bližší informace: Informační centrum Napajedla, tel. 577 944 247.

 

Historie muzea

Společenský životHistorie napajedelského muzea je úzce spjata s Muzejním spolkem a sahá až do konce 19. století. Prvními impulzy pro zřízení muzea byly národopisná a průmyslová výstava Slavnost Svatoplukova roku 1894 a výstava při příležitosti otevření nové radnice roku 1904. K založení samotného muzea však tehdy ještě nedošlo. Příznivější situace nastala až v roce 1925 ustanovením muzejní komise při obecním zastupitelstvu, která se v roce 1930 transformovala na Muzejní a archeologický spolek. Předsedou spolku byl Jindřich Bauer a jednatelem Vladislav Bachmánek.

Spolek organizoval schůze a přednášky, vyvíjel sbírkotvornou činnost a prováděl vlastní archeologické výzkumy. V roce 1932 už měl spolek 172 členů. O rok později byl přijat do Svazu čsl. muzeí v Praze. Spolek neměl vlastní prostory a sbírky muzea se několikrát stěhovaly. Spolek ve svých fondech soustředil 2243 sbírkových předmětů z oblasti archeologie, numismatiky, národopisu či historie. I když měl spolek po válce 247 členů, byl v novém politickém zřízení zrušen a v roce 1955 se napajedelské muzeum stalo součástí Krajského muzea v Gottwaldově (dnes Zlíně).

Tradice muzejnictví se v Napajedlích začala obnovovat v roce 1992, kdy vznikl z popudu Jaroslava Toufara st. Klub přátel Napajedel, později přejmenovaný na Muzejní klub. Sdružili se v něm zájemci o historii města a snažili se zachytit vzpomínky pamětníků a uchovat dostupné písemné materiály a fotografie. Klub organizoval různé akce, např. konferenci o kultuře v Napajedlích či odhalení pamětních desek významným napajedelským osobnostem – historikovi Vincenci Praskovi a básníku R. Bojkovi. Významným impulzem bylo i 100. výročí povýšení Napajedel na město v roce 1998, kdy se spolek zasadil o vznik nové knihy o napajedelských dějinách.

Hlavním cílem členů klubu bylo ovšem znovuvybudování sbírek a otevření muzea. K tomu došlo v roce 2000, přičemž sbírky postupně tvořily dary veřejnosti i členů klubu. Kromě pořádání výstav klub také organizoval přednášky a vykazoval publikační činnost. Hlavními činiteli byli Věra Holubová (předsedkyně klubu), Blaženka Koulová, Milada Písková a Josef Souček. Město Napajedla si uvědomovalo důležitost existence vlastního muzea. V roce 2012 pro něj vybudovalo nové sídlo v bývalém klášteře Milosrdných sester sv. Kříže, kam se muzeum postupně přestěhovalo. V Novém Klášteře získalo muzeum důstojné prostory nejen k rozšiřování vlastních sbírek, ale i pro nové stálé expozice a také nadstandardně vybavený výstavní sál.